วิธีการลง

Download :

1. โหลด Avatar ที่คุณต้องการจะลง
2. เมื่อเห็น Wait for 5 Seconds ทางด้านขวารอ5วิจะขึ้น Skip AD  กดเลย
3. ให้นำไฟล์ที่โหลดมาลงใว้ใน Garena HoN  : C:\Program Files\GarenaHoN\GameData\Apps\HoN\game
หรือ  C:\Program Files (x86)\GarenaHoN\GameData\Apps\HoN\game

How do I install an .s2z mod?
Some mod threads will have slightly different instructions for installing but they all follow the same basic instructions. To install, place the .s2z file in the HoN game folder.

The default locations for these are:

Linux: /home/<username>/HoN/game/
Windows 7: C:\Program Files\Heroes of Newerth\game\
Windows Vista: C:\Program Files\Heroes of Newerth\game\
Windows XP: C:\Program Files\Heroes of Newerth\game\
Mac:
1. Press Finder
2. Press Applications
3. Right click 'Heroes of Newerth', and press Show containing files
4. Open Game folder
5. Move file here 

1 ความคิดเห็น:

  1. aluna ใช้ไม่ได้ครับขึ้นเออเลอตอนเข้าเล่นจับคุ่

    ตอบลบ